Үнэ,тариф

 

 

  • Гэрээт бус харилцагч нар хүсэлтийн маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу.
  • Гэрээт бус харилцагч нар програм ашиглах хэрэглэгч нарын бүртгэлийг хөтлөх маягт файлыг ЭНД дарж татаж авна уу.

ОНЛАЙН СОРИЛ /ТЕСТ/-ЫН ПРОГРАМЫН ГЭРЭЭТ ХАРИЛЦАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ҮНЭ ТАРИФГэрээт болон гэрээт бус хэрэглэгч нь үүсгэсэн тест, сорилын материалаа unelgee.com-той харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр бусдад хэрэглүүлж болно. 

ХУВЬ ХЭРЭГЛЭГЧ гэж хэн бэ?
ХУВЬ ХЭРЭГЛЭГЧ гэдэг нь тодорхой чиглэлээр өөрийгөө бэлтгэж, хөгжүүлэхээр холбогдох тестээс хувиараа худалдан авч ашиглаж  байгаа хэрэглэгч юм.

ГЭРЭЭТ БУС ХАРИЛЦАГЧ гэж хэн бэ?
ГЭРЭЭТ БУС ХАРИЛЦАГЧ гэдэг нь www.unelgee.com веб хуудастай хамтран ажиллах гэрээ байгуулаагүй боловч богино хугацаагаар сорил, үнэлгээг зохион байгуулахаар манай вебд хүсэлт гаргасан хувь хүн, хуулийн этгээд нь энэхүү онлайн програмыг ашиглаж нэр дэвшигч/тушаал дэвшигч/ажил хайгч/мэдлэгээ дээшлүүлэгч/ур чадвараа ахиулагч/ зэргээ ахиулагч зэрэг хүмүүсээр өөрсдөөр нь хандах эрхийн төлбөрийг төлүүлж ур чадвар, мэдлэгийг нь тогтоох арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа хэрэглэгч юм.